fbpx

Human Stories fallstudie

AI-baserad organisatorisk idégenerering, problemlösning och effektivt beslutsfattande.

Human Stories fallstudie

AI-baserad organisatorisk idégenerering, problemlösning och effektivt beslutsfattande.


”Den bästa föreläsningen sedan de första som visionerade om internet för 30 år sedan.”

AI-baserad idégenerering, problemlösning och beslutsfattande

Denna fallstudie visar hur en workshop med s.k. generativ artificiell intelligens (GPT-4) som stöd kan hjälpa organisationen att identifiera utmaningar, generera kreativa lösningar och fatta välgrundade beslut med en positiv inverkan på både verksamhet och stakeholders.

 

Utmaningar

 • Identifiera viktiga utmaningar eller problem som organisationen står inför.
 • Främja kreativa lösningar genom att kombinera insikter från olika team, avdelningar och stakeholders.
 • Fatta välgrundade beslut baserade på samlad information och analys.

Lösning

 • Ansats: En interaktiv workshop med AI-stöd för att engagera deltagare i problemlösning, idégenerering och kollektivt beslutsfattande.
 • Implementation: Genomförandet av en skräddarsydd workshop enligt följande möjliga agenda:

Workshopagenda

Förberedelser
 • Kontextuellt ramverk väljs ut och läggs till i AI-systemet (t.ex. organisationens mission, mål, värderingar) som styr konversationen och ger rekommendationer
 • Fråga till deltagarna om teamets/organisationens största behov idag
 • Samla in förslag på ämne/utmaning/problem
 • Uppskatta deltagarnas AI-kunskapsnivå
Interaktiv workshop
 1. Introduktion till AI och fallstudier
 2. Genomgång av ramverk, teamets/organisationens behov, samt konkret ämne/utmaning/problem att möta i workshopen
 3. Breakouts: AI-assistent stöttar deltagarnas dialog i mindre grupper och hjälper till att summera de viktigaste insikterna
 4. Genomgång i större grupp: Workshopens facilitator vägleder diskussion för summering och integration
 5. Utveckla handlingsstrategier: AI summerar resultat och ger förslag på handlingsstrategier för teamet/organisationen

Resultat

 • Sammanställning av resultat och gradering i linje med ramverken (organisationens mission, mål, värderingar, etc.)
 • Implementering och uppföljning av åtgärdsplan
 • Ev. återkommande sessioner med AI-stöd

Möjliga konkreta resultat

 • Optimering av hela försörjningskedjan tack vare AI-stöttade analyser som identifierar effektiviseringsmöjligheter
 • Ökad kundnöjdhet och lojalitet genom mer relevanta och personliga erbjudanden
 • Förbättrad intern kommunikation och samarbete mellan olika team och avdelningar
 • Sammantaget en mer sammanhängande organisatorisk strategi för att uppnå mål

Möjliga lärdomar

 • Bättre förståelse för användandet av AI-stöd vid beslutsfattande
 • Insikter om hur AI kan användas för att skapa synergier mellan t.ex. affärsstrategi, hållbarhet och kundupplevelse
 • Insikter om hur kollektiva beslutsprocesser kan bidra till att engagera intressenter från olika delar av organisationen i gemensamma mål och initiativ
 • Ökad och varaktig effektivitet vid fortsatt lösning av utmaningar, idégenerering och beslutsfattande
Fallstudien illustrerar hur en workshop med AI som stöd kan hjälpa organisationer att identifiera utmaningar, generera kreativa lösningar och fatta välgrundade beslut som gynnar både verksamhet och stakeholders.
Workshopen inkluderar interaktiva diskussioner i smågrupper med AI-stöd, sammanfattningar i större grupper och utveckling av handlingsstrategier. Exempel på konkreta resultat är förbättrad intern kommunikation, högre grad av måluppfyllelse och en mer sammanhängande strategi.
Lärdomar inkluderar bättre förståelse för användandet av AI vid beslutsfattande. Vi ser också en ökad och varaktig effektivitet vid fortsatt lösning av utmaningar, idégenerering och beslutsfattande med hjälp av AI.
Är du intresserad av att utforska vad en AI-baserad workshop eller strategiskt arbete kan göra för din organisation? Ta kontakt för att boka en session eller få mer information.