fbpx
”There are at least two kinds of games. One could be called finite, the other infinite. A finite game is played for the purpose of winning, an infinite game for the purpose of continuing the play.” – James P. Carse

Är du redo för tidernas största förändring?

Det utvecklas just nu i hyperfart helt nya modeller för hur samhället bättre kan organisera sig: från ekonomi och finans, till organisation, demokrati, kultur och ledarskap.
Blockchain, krypto, web3, självorganisering, DeFi, NFT och DAO är några buzz words. De pekar alla mot ett mer transparent, tillgängligt och decentraliserat samhällssystem som tar oss ett gigantiskt steg närmare att leva mer livskraftigt och hållbart.
Samtidigt ser vi pågående förändringar i samhället som kanske är de största någonsin. De möjligheter som öppnar upp sig kommer att avgöra din och allas framtid. Timingen är optimal. Är du redo?

Meta Game handlar om att se och påverka spelet bortom spelet—de förutsättningar och incitament som informerar hur vi lever våra liv.

Välkommen att delta i en serie som tränar dig i ett nytt sätt att tänka, relatera och agera på som både är djupt personlig och digitalt expansivt.


Är fundamentet för samhället hållbart? Vilka är alternativen?

Världen verkar komplex, svår och oförutsägbar. När vi tagit oss igenom en kris knackar nästa på dörren. Trump och Brexit följdes av en pandemi, som följdes av ett krig i Europa, som följdes av inflation och höjda levnadskostnader, som följs av..? Nutid och framtid känns minst sagt osäker.
Lösningarna som krävs är många. Att bryta sig loss från gamla idéer och mönster och välja alternativa vägar kanske är den mest kraftfulla av de alla, men är också den svåraste. Hur påbörjar vi ens den resan?

Det behövs en katalysator som tar oss till nästa steg. Något som öppnar upp alternativen och ger oss verklig valfrihet.

Det utvecklas just nu i hyperfart helt nya modeller för hur samhället bättre kan organisera sig: från ekonomi och finans, till organisation, demokrati, kultur och ledarskap.
De pekar mot ett mer transparent, tillgängligt och decentraliserat samhällssystem som hjälper dig och oss att leva mer livskraftigt och hållbart. Alternativ och livbåtar som inte liknar något vi sett tidigare, och som möjliggörs genom radikalt nya idéer och spjutspetsteknologi.


Det här är en inbjudan till ett nytt sätt att leva i världen. Svarar du?

Meta Game handlar om att se och påverka spelet bortom spelet—de förutsättningar och incitament som informerar hur vi lever våra liv.

Spelet bortom spelet visar oss nya vägar genom att zooma ut från standardlinsen och Svenssonlivet, släppa gamla sanningar, kliva in i osäkerhet och komma ut på andra sidan rikare än innan på alla plan.
När vi agerar på en annan nivå än den invanda ökar både frihetsgrad och potential att påverka sitt eget och andras liv i en positiv riktning. Med stärkt kapacitet att navigera bortom begränsande normer och konventioner kan vi minska oro inför världsläget, klimatet, ökad inflation och stigande räntor.

Istället växer en stärkt framtidstro när vi får verktygen att bli mer autonoma och suveräna i våra beslut: kring den egna ekonomin, hur vi vill organisera oss, och i förlängningen hur vi vill leva i och bidra i samhället.

Målet är ökad individuell, finansiell och kollektiv suveränitet—möjligheten och friheten att styra dina egna val med integritet och resiliens, oavsett vad som händer i världen omkring dig—själv och tillsammans med andra. Potentialen är enorm. Ett levande, växande, vibrerande ekosystem finns inom räckhåll.
Du är härmed inbjuden att delta i en serie fördjupande kurser som tränar dig i ett nytt sätt att tänka, relatera och agera på som både är djupt personlig och digitalt expansivt.

Välkommen att börja din resa på kursen Level 1~Seed. Nästa omgång startar 28 september.

Level 1~Seed

Grund: Spelet bortom spelet

Kursbeskrivning

Grund och introduktion till Meta Game–spelet bortom spelet. Världen i transformation, principer för decentralisering och applicering från dag ett för att med nyfikenhet och mod navigera i världen av kryptotillgångar och blockchain—framtidens digitala infrastruktur.

Innehåll

• Praktisk kunskap: du blir inbäddad i ekosystemet från dag ett
• Världen i transformation
• Bitcoin, blockchain och krypto—nuläge, historia och framtid
• Principer för decentralisering och web3
• Vad är värde och vad är pengar
• Olika tokens, kryptotillgångar och blockkedjor
• Grundläggande investeringsmindset
• Sammanlänkning mellan bank, börser och kryptoplånbok
• Grund i digital säkerhet och kryptonycklar

Metod och format

• Online videosamtal
• Huvud, hand och hjärta: teori, praktik och förkroppsligande för att förstärka och integrera resan
• I första hand inifrån–ut där kursledaren leder och förmedlar kunskap och erfarenheter, i andra hand gemensamt utforskande
• Föreläsningar och viss gruppfacilitering
• Individuella reflektioner och gruppövningar
• Certifiering genom digitalt utfärdad och verifierad NFT

Mål efter avslutad kurs

• Ökad finansiell, kulturell och relationell resiliens
• Ökad förståelse för nuläge, risker och potential i världen
• Ökad medvetenhet om kraften i decentraliserad teknologi
• Integrering av traditionell finans (banksystemet) och decentraliserad finans (DeFi) genom kryptoplånbok
• Framtidstro och mod att fortsätta utforska och navigera i kryptolandskapet
• Bättre positionering i pågående samhällsförändring

Vad kursen inte ger dig

• Du blir inte kryptoexpert
• Investeringstips som gör dig rik över natten
• Avancerade trading- och investeringsstrategier
• Teknisk kunskap kring blockchain och token design
• Djup praktisk erfarenhet av NFT och DAO
• Heltäckande kunskap och erfarenhet av alla delar i ekosystemet
• Du har inte tråkigt—Vi spelar ett spel med nya regler och det är kul!

Förberedelser

• Hemreflektioner och övningar inför och mellan tillfällena
• Räkna med att avsätta ett mindre belopp (100 kr) för att omsätta teori i praktik och hit the ground running

Förkunskaper

• Inga förkunskaper krävs
• Slutförd kurs och certifiering är obligatoriskt inför kommande fördjupningskurser

Kurslängd

• Onsdagskvällar under 4 veckor
• Nästa omgång startar den 28 sep kl. 18.30
• Först till kvarn: Platsnummer efter dag och klockslag för anmälan
• Kommande kursomgångar annonseras löpande

Kurstillfällen

• 28 sep kl. 18.30-20.00 (1,5h)
• 5 okt kl. 18.30-21.00 (2,5h)
• 12 okt kl. 18.30-21.00 (2,5h)
• 19 okt kl. 18.30-21.00 (2,5h)
• Förväntat deltagande på samtliga tillfällen
• Obligatorisk närvaro första och sista tillfället för certifiering

Status anmälan: Stängd

• Ej ännu öppen för anmälan

Level 1~Seed

Grund: Spelet bortom spelet

Kursbeskrivning

Grund och introduktion till Meta Game–spelet bortom spelet. Världen i transformation, principer för decentralisering och applicering från dag ett för att med nyfikenhet och mod navigera i världen av kryptotillgångar och blockchain—framtidens digitala infrastruktur.

Innehåll

• Praktisk kunskap: du blir inbäddad i ekosystemet från dag ett
• Världen i transformation
• Bitcoin, blockchain och krypto—nuläge, historia och framtid
• Principer för decentralisering och web3
• Vad är värde och vad är pengar
• Olika tokens, kryptotillgångar och blockkedjor
• Grundläggande investeringsmindset
• Sammanlänkning mellan bank, börser och kryptoplånbok
• Grund i digital säkerhet och kryptonycklar

Metod och format

• Online videosamtal
• Huvud, hand och hjärta: teori, praktik och förkroppsligande för att förstärka och integrera resan
• I första hand inifrån–ut där kursledaren leder och förmedlar kunskap och erfarenheter, i andra hand gemensamt utforskande
• Föreläsningar och viss gruppfacilitering
• Individuella reflektioner och gruppövningar
• Certifiering genom digitalt utfärdad och verifierad NFT

Mål efter avslutad kurs

• Ökad finansiell, kulturell och relationell resiliens
• Ökad förståelse för nuläge, risker och potential i världen
• Ökad medvetenhet om kraften i decentraliserad teknologi
• Integrering av traditionell finans (banksystemet) och decentraliserad finans (DeFi) genom kryptoplånbok
• Framtidstro och mod att fortsätta utforska och navigera i kryptolandskapet
• Bättre positionering i pågående samhällsförändring

Vad kursen inte ger dig

• Du blir inte kryptoexpert
• Investeringstips som gör dig rik över natten
• Avancerade trading- och investeringsstrategier
• Teknisk kunskap kring blockchain och token design
• Djup praktisk erfarenhet av NFT och DAO
• Heltäckande kunskap och erfarenhet av alla delar i ekosystemet
• Du har inte tråkigt—Vi spelar ett spel med nya regler och det är kul!

Förberedelser

• Hemreflektioner och övningar inför och mellan tillfällena
• Räkna med att avsätta ett mindre belopp (100 kr) för att omsätta teori i praktik och hit the ground running

Förkunskaper

• Inga förkunskaper krävs
• Slutförd kurs och certifiering är obligatoriskt inför kommande fördjupningskurser

Kurslängd

• Onsdagskvällar under 4 veckor
• Nästa omgång startar den 28 sep kl. 18.30
• Först till kvarn: Platsnummer efter dag och klockslag för anmälan
• Kommande kursomgångar annonseras löpande

Kurstillfällen

• 28 sep kl. 18.30-20.00 (1,5h)
• 5 okt kl. 18.30-21.00 (2,5h)
• 12 okt kl. 18.30-21.00 (2,5h)
• 19 okt kl. 18.30-21.00 (2,5h)
• Förväntat deltagande på samtliga tillfällen
• Obligatorisk närvaro första och sista tillfället för certifiering

Status anmälan: Stängd

• Ej ännu öppen för anmälan

No Content

Level 2~Grow

Fördjupning: Strategier, medvetenhet och applikation

Kursbeskrivning

Fördjupning i Meta Game. Strategier, medvetenhet och applikation djupt inne i världen av blockchain. Direkt applikation inom decentraliserad och regenerativ finans (DeFi och ReFi) för långsiktigt hållbara investeringar. Djupare förståelse för makroekonomiska förutsättningar, inre personliga tillgångar, kollektiv intelligens och verktyg för positiv impact.

Innehåll

• Från Finite till Infinite Game
• Resiliens, anti-fragilitet och regenerativitet
• Värde, kapital och mening
• Naturens fraktala verklighet
• Makroekonomiskt nuläge
• Marknadspsykologi, bull- och bear-marknader
• Meta Game, trender och att hitta alpha
• Investeringsstrategier och riskkurvor
• Utbud, efterfrågan och timing
• Avancerad decentraliserad finans (DeFi)
• Avancerad digital säkerhet och kryptonycklar
• Memetic spacetime, triple exponentials och the adjacent possible
• Närvaroträning, särskiljningsförmåga och OODA-loop
• Personliga psykologiska hinder och möjligheter
• DAOs, kollektiv intelligens och distribuerat beslutsfattande
• NFTs och digital certifiering
• Regenerativ finans (ReFi) och impact investing

Metod och format

• Online videosamtal
• Huvud, hand och hjärta: teori, praktik och förkroppsligande för att förstärka och integrera resan
• Tyngdvikt på upplevelsebaserad metod
• Balans mellan inifrån–ut där kursledaren leder och förmedlar kunskap och erfarenheter och gemensamt utforskande och samskapande
• Föreläsningar och djupare gruppfacilitering
• Individuella övningar
• Case- och problemlösning i grupp
• Personlig buddy under och efter kursen
• Certifiering genom digitalt utfärdad och verifierad NFT

Mål efter avslutad kurs

• Ökad finansiell, kulturell och relationell resiliens och handlingskraft
• Ökad finansiell frihet bortom nuvarande dominerande system
• Fördjupad förståelse för nuläge, risker och potential i världen
• Fördjupad medvetenhet om kraften i decentraliserad teknologi
• Kunskap om investeringsstrategier, riskhantering och sannolikheter
• Förmåga att navigera i hela ekosystemet på och mellan olika blockkedjor
• Djup integration inom decentraliserad och regenerativ finans
• Del av ett levande nätverk för fortsatt mening och idéskapande
• Bättre positionering i pågående samhällsförändring

Förberedelser

• Hemreflektioner, case och övningar inför och mellan tillfällena
• Räkna med att avsätta ett mindre belopp (99 kr) för att omsätta teori i praktik och hit the ground running

Förkunskaper

• Certifiering krävs i Level 1~Seed

Kurslängd

• 6 veckor
• Kursstart TBA

Status anmälan: Stängd

• Ej ännu öppen för anmälan

Level 2~Grow

Fördjupning: Strategier, medvetenhet och applikation

Kursbeskrivning

Fördjupning i Meta Game. Strategier, medvetenhet och applikation djupt inne i världen av blockchain. Direkt applikation inom decentraliserad och regenerativ finans (DeFi och ReFi) för långsiktigt hållbara investeringar. Djupare förståelse för makroekonomiska förutsättningar, inre personliga tillgångar, kollektiv intelligens och verktyg för positiv impact.

Innehåll

• Från Finite till Infinite Game
• Resiliens, anti-fragilitet och regenerativitet
• Värde, kapital och mening
• Naturens fraktala verklighet
• Makroekonomiskt nuläge
• Marknadspsykologi, bull- och bear-marknader
• Meta Game, trender och att hitta alpha
• Investeringsstrategier och riskkurvor
• Utbud, efterfrågan och timing
• Avancerad decentraliserad finans (DeFi)
• Avancerad digital säkerhet och kryptonycklar
• Memetic spacetime, triple exponentials och the adjacent possible
• Närvaroträning, särskiljningsförmåga och OODA-loop
• Personliga psykologiska hinder och möjligheter
• DAOs, kollektiv intelligens och distribuerat beslutsfattande
• NFTs och digital certifiering
• Regenerativ finans (ReFi) och impact investing

Metod och format

• Online videosamtal
• Huvud, hand och hjärta: teori, praktik och förkroppsligande för att förstärka och integrera resan
• Tyngdvikt på upplevelsebaserad metod
• Balans mellan inifrån–ut där kursledaren leder och förmedlar kunskap och erfarenheter och gemensamt utforskande och samskapande
• Föreläsningar och djupare gruppfacilitering
• Individuella övningar
• Case- och problemlösning i grupp
• Personlig buddy under och efter kursen
• Certifiering genom digitalt utfärdad och verifierad NFT

Mål efter avslutad kurs

• Ökad finansiell, kulturell och relationell resiliens och handlingskraft
• Ökad finansiell frihet bortom nuvarande dominerande system
• Fördjupad förståelse för nuläge, risker och potential i världen
• Fördjupad medvetenhet om kraften i decentraliserad teknologi
• Kunskap om investeringsstrategier, riskhantering och sannolikheter
• Förmåga att navigera i hela ekosystemet på och mellan olika blockkedjor
• Djup integration inom decentraliserad och regenerativ finans
• Del av ett levande nätverk för fortsatt mening och idéskapande
• Bättre positionering i pågående samhällsförändring

Förberedelser

• Hemreflektioner, case och övningar inför och mellan tillfällena
• Räkna med att avsätta ett mindre belopp (99 kr) för att omsätta teori i praktik och hit the ground running

Förkunskaper

• Certifiering krävs i Level 1~Seed

Kurslängd

• 6 veckor
• Kursstart TBA

Status anmälan: Stängd

• Ej ännu öppen för anmälan

”10/10 Alla borde gå den.”

Vi testade konceptet första gången i en pilotkurs under våren 2022 med 19 deltagare. Vad säger de?

100%

Skulle du rekommendera Meta Game till någon du känner?
Skulle du rekommendera Meta Game till någon du känner?

100%

93/100

Hur värdeskapande har kursen i sin helhet varit för dig?
Hur värdeskapande har kursen i sin helhet varit för dig?

93/100

”Bästa kursen!! Den information som på ett så lekfullt och snyggt sätt förmedlas borde snabbast möjligast bli allmän. Kan inte nog rekommen-dera denna kurs!”

”Det här har varit sååå givande & roligt! Energigivande, konstnärligt, meningsfullt med både djup & höjd!”

”En fantastisk serie då du får på ett djupt och ändå lekfullt sätt ta dig an ett område som ibland kan kännas oöverstigligt stort.”

”Magiskt game var det!”

”Spänn fast säkerhetsbältet och ge dig ut på en häftig resa, utan varken mark eller bebyggelse. Helt ute i spacet.”

”Magiskt bra med skärpa, pedagogiskt upplevelsebaserat lärande i en klass för sig och en underbar vibe.”

”Stefan är en av de bättre jag lyssnat på när det kommer till att förklara blockchain-teknologi på ett lekfullt vis, fantastiskt pedagogisk och inspirerande.”

”Ödmjukt tacksam för möjligheten att vara med på det här, tack.”

Fan va bra du är kära Stefan. Guldet vid regnbågens slut. ;*

”Helt fantastiskt och så vackert att du är ledd att leda denna förändring hos människor och så frön i oss alla. Varmt tack!!”

”Världsklass!”

”En kul och väldesignad kollektiv learning journey in i krypto & blockchain, the meta game and beyond. Rekommenderas skarpt!”

”Du är supergrym och jag är så imponerad. Glad också över att få en token. Så rörd och glad & sprider eufori kring detta i min närhet & de undrar vad som hänt.”

”Så sjukt väl faciliterat och underbart snygga slides och väl presenterat!”

”Stefan Ekwall är den bästa guiden du kan få oavsett om du kan mycket redan eller om du är nybörjare.”

”10/10 Alla borde gå den.”

”Bästa kursen!! Den information som på ett så lekfullt och snyggt sätt förmedlas borde snabbast möjligast bli allmän. Kan inte nog rekommendera denna kurs!”

”En fantastisk serie då du får på ett djupt och ändå lekfullt sätt ta dig an ett område som ibland kan kännas oöverstigligt stort.”

”Magiskt bra med skärpa, pedagogiskt upplevelsebaserat lärande i en klass för sig och en underbar vibe.”

”En kul och väldesignad kollektiv learning journey in i krypto & blockchain, the meta game and beyond. Rekommenderas skarpt!”

”Stefan är en av de bättre jag lyssnat på när det kommer till att förklara blockchain-teknologi på ett lekfullt vis, fantastiskt pedagogisk och inspirerande.”

”Världsklass!”

”10/10 Alla borde gå den.”

Stefan Ekwall tränar människor, ledare och organisationer för framtiden.

Human Stories är en aktiv förändringsagent som uppdaterar organisationer och ledare till ett nytt sätt att tänka och agera som är bättre anpassat till en snabbföränderlig och volatil omvärld.

Stefan Ekwall är grundare av Human Stories och kursledare i serien Meta Game. Han har mångårig erfarenhet av individuell och organisatorisk transformation som berör områdena ledarskap, självledarskap, kollektiv intelligens, distribuerat beslutsfattande och digitala decentraliserade teknologier.
Meta Game är en syntes av denna erfarenhet, och en portal till framtidens samhälle—redan här men ännu inte fullt distribuerat. Ju fler vi är som tänker, känner och agerar annorlunda, desto större möjligheter skapar vi för en mer välmående och livskraftig framtid.