fbpx

Du är inbjuden.

Det utvecklas just nu i hyperfart helt nya modeller för hur samhället bättre kan organisera sig: från ekonomi och finans, till organisation, demokrati, kultur och ledarskap.
Blockchain, krypto, web3, självorganisering, DeFi, NFT och DAO är några buzz words. De pekar alla mot ett mer transparent, tillgängligt och decentraliserat samhällssystem som tar oss ett gigantiskt steg närmare att leva mer livskraftigt och hållbart.
Samtidigt ser vi pågående förändringar i samhället som kanske är de största någonsin. De möjligheter som öppnar upp sig kommer att avgöra din och allas framtid. Timingen är optimal. Är du redo för århundradets möjlighet?

Meta Game handlar om att se och påverka spelet bortom spelet—de förutsättningar och incitament som informerar hur vi lever våra liv.

Du har blivit inbjuden att delta i en serie som tränar dig i ett nytt sätt att tänka, relatera och agera på som både är djupt personlig och digitalt expansivt. Genom att redan nu ta språnget och påbörja resan står du väl positionerad för mesta möjliga och kraftfulla applicering i livet.

Du är inbjuden.

Det utvecklas just nu i hyperfart helt nya modeller för hur samhället bättre kan organisera sig: från ekonomi och finans, till organisation, demokrati, kultur och ledarskap.
Blockchain, krypto, web3, självorganisering, DeFi, NFT och DAO är några buzz words. De pekar alla mot ett mer transparent, tillgängligt och decentraliserat samhällssystem som tar oss ett gigantiskt steg närmare att leva mer livskraftigt och hållbart.
Samtidigt ser vi pågående förändringar i samhället som kanske är de största någonsin. De möjligheter som öppnar upp sig kommer att avgöra din och allas framtid. Timingen är optimal. Är du redo för århundradets möjlighet?

Meta Game handlar om att se och påverka spelet bortom spelet—de förutsättningar och incitament som informerar hur vi lever våra liv.

Du har blivit inbjuden att delta i en serie som tränar dig i ett nytt sätt att tänka, relatera och agera på som både är djupt personlig och digitalt expansivt. Genom att redan nu ta språnget och påbörja resan står du väl positionerad för mesta möjliga och kraftfulla applicering i livet.

”10/10 Alla borde gå den.”

”10/10 Alla borde gå den.”

Vi testade konceptet första gången i en pilotkurs under våren 2022 med 19 deltagare. En av dessa har bjudit in dig.

Super Verified NFT Certification

Alla 19 kursdeltagare på piloten erhöll i slutet av piloten en unik AI-genererad token med ett personligt spirit animal—för alltid verifierad på blockkedjan i form av en NFT, ”non-fungible token”.
Play it forward:
Du som blivit inbjuden till serien ges ett mer tillgängligt pris, som också kommer referenten till godo—1000 SEK var till er båda. Ta med en vän, eller många. Ett spel i spelet. Play it forward!

Super Verified NFT Certification

Alla 19 kursdeltagare på piloten erhöll i slutet av piloten en unik AI-genererad token med ett personligt spirit animal—för alltid verifierad på blockkedjan i form av en NFT, ”non-fungible token”.
Play it forward:
Du som blivit inbjuden till serien ges ett mer tillgängligt pris, som också kommer referenten till godo—1000 SEK var till er båda. Ta med en vän, eller många. Ett spel i spelet. Play it forward!

Välkommen att börja din resa på kursen Level 1~Seed. Första omgången startar 24 augusti.