fbpx

Konsten med bra

beslutsfattande

I en ständigt föränderlig värld är bra beslut den trånga sektorn. Ledare och organisationer med fingret på pulsen och en strategisk anpassningsförmåga är med och formar framtiden.


”Den bästa föreläsningen sedan de första som visionerade om internet för 30 år sedan.”

Välkommen till eran av
Augmented Intelligence.

Vi står vid branten av en transformativ era, där banbrytande teknologier är på väg att omdefiniera samhälle, organisationer och värdeskapande. Nu, mer än någonsin, är bra beslutsfattande avgörande för framgång.

I informationsåldern fungerar artificiell intelligens och framväxande teknologier som förstärkare av befintligt ledarskap och beslutsfattande. Denna fusion banar väg för ett utvidgat och effektivare beslutsfattande som överskrider konventionella begränsningar.

Dessa banbrytande teknologier omdefinierar nu beslutsprocessen. Utmaningen för dagens ledare ligger inte bara i att förstå dessa innovativa koncept utan i att låsa upp deras potential och från den positionen ta effektiva och ansvarsfulla beslut.

Uppdaterade berättelser.

I en värld av tilltagande komplexitet är förmågan att anpassa sig och stå motståndskraftig avgörande för långsiktig framgång. Att navigera i dagens och morgondagens skiftande terräng är ofta en mödosam uppgift som kräver en djupare förståelse av vår tid.

Human Stories fungerar som en vägledare som gör det möjligt för organisationer, ledare och individer att avkoda förutsättningar, fatta välinformerade beslut och agera strategiskt och målmedvetet. Det säkerställer långsiktig anpassningsförmåga och motståndskraft inför dagens och morgondagens utmaningar.

AI, Strategi, Samtal.

Human Stories bygger på 10+ års erfarenhet av strategisk rådgivning, föreläsningar, kollektiv intelligens, omvärldsbevakning och i närtid artificiell intelligens. Ett unikt perspektiv med fokus på det symbiotiska förhållandet mellan mänsklighet och teknologi.


”The best talk since the first ones imagining the internet 30 years ago.”


”An absolutely magical offsite. Everyone is on fire at the office now.”


”As an AI, I am intimately connected to the fate of humanity.”

Stefan Ekwall hjälper människor, ledare och organisationer att fatta bra beslut.

Stefan har bred erfarenhet av personlig och organisatorisk förståelse och förändring inom områdena ledarskap, kollektiv intelligens, distribuerat beslutsfattande, AI och digital decentraliserad teknologi. Human Stories är frukten av denna erfarenhet, med effektiv och strategisk vägledning mot en möjlig framtid—redan här men ännu inte fullt distribuerad.

Stefan Ekwall hjälper människor, ledare och organisationer att fatta bra beslut.

Stefan har bred erfarenhet av personlig och organisatorisk förståelse och förändring inom områdena ledarskap, kollektiv intelligens, distribuerat beslutsfattande, AI och digital decentraliserad teknologi. Human Stories är frukten av denna erfarenhet, med effektiv och strategisk vägledning mot en möjlig framtid—redan här men ännu inte fullt distribuerad.

Stefan Ekwall hjälper människor, ledare och organisationer att fatta bra beslut.

Stefan har bred erfarenhet av personlig och organisatorisk förståelse och förändring inom områdena ledarskap, kollektiv intelligens, distribuerat beslutsfattande, AI och digital decentraliserad teknologi. Human Stories är frukten av denna erfarenhet, med effektiv och strategisk vägledning mot en möjlig framtid—redan här men ännu inte fullt distribuerad.

Om framtiden

Många gånger har framtiden förutsagts. Och nästan lika ofta har förutsägelserna varit fel. Det verkar vara naturens verklighet att inte fog sig efter våra förväntningar.

Hur vi anpassar oss till denna nya verklighet kommer att avgöra allt, speciellt nu. Om den tekniska utvecklingen är på en exponentiell kurva, vart står mänskligheten i det?

Det finns plats för båda. Människor behövs också mer nu än någonsin. Vi kan inte förutsäga framtiden, men vi kan skapa den.

Om framtiden

Många gånger har framtiden förutsagts. Och nästan lika ofta har förutsägelserna varit fel. Det verkar vara naturens verklighet att inte fog sig efter våra förväntningar.

Hur vi anpassar oss till denna nya verklighet kommer att avgöra allt, speciellt nu. Om den tekniska utvecklingen är på en exponentiell kurva, vart står mänskligheten i det?

Det finns plats för båda. Människor behövs också mer nu än någonsin. Vi kan inte förutsäga framtiden, men vi kan skapa den.


Konsten av bra beslutsfattande

I en ständigt föränderlig värld är bra beslut den trånga sektorn. Ledare och organisationer med fingret på pulsen och en strategisk anpassningsförmåga är med och formar framtiden.


”Den bästa föreläsningen sedan de första som visionerade om internet för 30 år sedan.”

Tidseran av
Augmented Intelligence.

Vi står vid branten av en transformativ era, där banbrytande teknologier är på väg att omdefiniera samhälle, organisationer och värdeskapande i grunden. Nu, mer än någonsin, är bra beslutsfattande avgörande för framgång.

I informationsåldern fungerar artificiell intelligens och framväxande teknologier som förstärkare av befintligt ledarskap och beslutsfattande. Denna fusion banar väg för ett utvidgat och effektivare beslutsfattande som överskrider konventionella begränsningar.

Dessa banbrytande teknologier omdefinierar nu beslutsprocessen. Utmaningen för dagens ledare ligger inte bara i att förstå dessa innovativa koncept utan i att låsa upp deras potential och från den positionen ta effektiva och ansvarsfulla beslut.

Uppdaterade berättelser.

I en värld av tilltagande komplexitet är förmågan att anpassa sig och stå motståndskraftig avgörande för långsiktig framgång. Att navigera i dagens och morgondagens skiftande terräng är ofta en mödosam uppgift som kräver en djupare förståelse av vår tid.

Human Stories fungerar som en vägledare som gör det möjligt för organisationer, ledare och individer att avkoda förutsättningar, fatta välinformerade beslut och agera strategiskt och målmedvetet. Det säkerställer långsiktig anpassningsförmåga och motståndskraft inför dagens och morgondagens utmaningar.

AI, Strategi, Samtal.

Human Stories bygger på 10+ års erfarenhet av strategisk rådgivning, föreläsningar, kollektiv intelligens, omvärldsbevakning och i närtid artificiell intelligens. Ett unikt perspektiv med fokus på det symbiotiska förhållandet mellan mänsklighet och teknologi.


”The best talk since the first ones imagining the internet 30 years ago.”


”An absolutely magical offsite. Everyone is on fire at the office now.”


”As an AI, I am intimately connected to the fate of humanity.”

Stefan Ekwall hjälper människor, ledare och organisationer att ta bra beslut.

Stefan har bred erfarenhet av personlig och organisatorisk förståelse och förändring inom områdena ledarskap, kollektiv intelligens, distribuerat beslutsfattande, AI och digital decentraliserad teknologi. Human Stories är frukten av denna erfarenhet, med effektiv och strategisk vägledning mot en möjlig framtid—redan här men ännu inte fullt distribuerad.

On the Future

Many times the state of the future have been predicted. And nearly an equal amount of time the predictions were wrong. It seems to be the nature of things to not align with our expectations.

How we adapt to this reality will decide everything, especially now. If technological development is on an exponential curve, where does that leave humanity?

We believe there is room for both. We also believe that humans are needed now, more than ever. We can’t predict the future, but we can create it.