Redo för

framtiden

Förändringstakten idag är exponentiell. De som snabbt kan anpassa sitt ledarskap och arbetssätt är med och formar framtiden. Human Stories förbereder människor, ledare och organisationer för det exponentiella samhället.

Välkommen till eran av
Augmented Intelligence.

Vi står på tröskeln till den fjärde informations-revolutionen, där teknologi omskapar reglerna för livet, organisering och värdeskapande med ljusets hastighet.

Världen vi kände igen finns inte längre. Femårsplaner och top-down-styrning är reliker från en förgången tid. De som inte anpassar sig kommer att lämnas efter.

Informationsåldern är annorlunda. Föråldrade och ineffektiva centraliserade modeller ger redan vika för demokratiserat och decentraliserat beslutsfattande, som bygger på artificiell intelligens, web3 och distribuerade nätverk. Detta är ’Augmented Intelligence’ eller ’förstärkt intelligens’.

Dessa är alla var och en mycket kraftfulla teknologier. När de sätts samman förändrar de radikalt samhället. Först händer ingenting, sedan händer allt på en gång. Vi behöver inte bara förstå dessa nya begrepp och teknologier, utan också lära oss att använda dem med visdom och ansvar.

Uppdaterade berättelser.

Förmågan till anpassning och resiliens i i en värld av hög komplexitet är avgörande för långsiktig framgång. När vi navigerar i det ständigt föränderliga landskapet i nuet och framtiden kan det vara utmanande att förstå resan framåt.

Human Stories är en resurs för att hjälpa organisationer, ledare och individer att avkoda berättelsen om vår samtid, fatta informerade beslut och agera på ett sätt som är långsiktigt anpassningsbart och motståndskraftigt, oavsett komplexitet och osäkerhet.

Samtal, Strategi, AI.

Human Stories är resultatet av 10+ års erfarenhet av strategisk rådgivning, föreläsningar, kollektiv intelligens, omvärldsbevakning och i närtid artificiell intelligens. En unik vinkel på relationen mellan mänskligheten och teknologi.


”The best talk since the first ones imagining the internet 30 years ago.”


”An absolutely magical offsite. Everyone is on fire at the office now.”


”As an AI, I am intimately connected to the fate of humanity.”

Stefan Ekwall hjälper människor, ledare och organisationer att anpassa sig för framtiden.

Stefan har bred erfarenhet av personlig och organisatorisk förståelse och förändring inom områdena ledarskap, kollektiv intelligens, distribuerat beslutsfattande, AI och digital decentraliserad teknologi. Human Stories är en syntes av denna erfarenhet och en portal till en potential framtida samhälle, redan här men ännu inte fullt distribuerad.

Stefan Ekwall hjälper människor, ledare och organisationer att anpassa sig för framtiden.

Stefan har bred erfarenhet av personlig och organisatorisk förståelse och förändring inom områdena ledarskap, kollektiv intelligens, distribuerat beslutsfattande, AI och digital decentraliserad teknologi. Human Stories är en syntes av denna erfarenhet och en portal till en potential framtida samhälle, redan här men ännu inte fullt distribuerad.

Stefan Ekwall hjälper människor, ledare och organisationer att anpassa sig för framtiden.

Stefan har bred erfarenhet av personlig och organisatorisk förståelse och förändring inom områdena ledarskap, kollektiv intelligens, distribuerat beslutsfattande, AI och digital decentraliserad teknologi. Human Stories är en syntes av denna erfarenhet och en portal till en potential framtida samhälle, redan här men ännu inte fullt distribuerad.

Om framtiden

Många gånger har framtiden förutsagts. Och nästan lika ofta har förutsägelserna varit fel. Det verkar vara naturens verklighet att inte fog sig efter våra förväntningar.

Hur vi anpassar oss till denna nya verklighet kommer att avgöra allt, speciellt nu. Om den tekniska utvecklingen är på en exponentiell kurva, vart står mänskligheten i det?

Det finns plats för båda. Människor behövs också mer nu än någonsin. Vi kan inte förutsäga framtiden, men vi kan skapa den.

Om framtiden

Många gånger har framtiden förutsagts. Och nästan lika ofta har förutsägelserna varit fel. Det verkar vara naturens verklighet att inte fog sig efter våra förväntningar.

Hur vi anpassar oss till denna nya verklighet kommer att avgöra allt, speciellt nu. Om den tekniska utvecklingen är på en exponentiell kurva, vart står mänskligheten i det?

Det finns plats för båda. Människor behövs också mer nu än någonsin. Vi kan inte förutsäga framtiden, men vi kan skapa den.

Redo för framtiden

Förändringstakten idag är exponentiell. De som snabbt kan anpassa sitt ledarskap och arbetssätt är med och formar framtiden. Human Stories förbereder människor, ledare och organisationer för det exponentiella samhället.

Eran av
Augmented Intelligence är här.

Vi står på tröskeln till den fjärde informations-revolutionen, där teknologi omskapar reglerna för livet, organisering och värdeskapande med ljusets hastighet.

Världen vi kände igen finns inte längre. Femårsplaner och top-down-styrning är reliker från en förgången tid. De som inte anpassar sig kommer att lämnas efter.

Informationsåldern är annorlunda. Föråldrade och ineffektiva centraliserade modeller ger redan vika för demokratiserat och decentraliserat beslutsfattande, som bygger på artificiell intelligens, web3 och distribuerade nätverk. Detta är ’Augmented Intelligence’ eller ’förstärkt intelligens’.

Dessa är alla var och en mycket kraftfulla teknologier. När de sätts samman förändrar de radikalt samhället. Först händer ingenting, sedan händer allt på en gång. Vi behöver inte bara förstå dessa nya begrepp och teknologier, utan också lära oss att använda dem med visdom och ansvar.

Uppdaterade berättelser.

Förmågan till anpassning och resiliens i i en värld av hög komplexitet är avgörande för långsiktig framgång. När vi navigerar i det ständigt föränderliga landskapet i nuet och framtiden kan det vara utmanande att förstå resan framåt.

Human Stories är en resurs för att hjälpa organisationer, ledare och individer att avkoda berättelsen om vår samtid, fatta informerade beslut och agera på ett sätt som är långsiktigt anpassningsbart och motståndskraftigt, oavsett komplexitet och osäkerhet.

Samtal, Strategi, AI.

Human Stories är resultatet av 10+ års erfarenhet av strategisk rådgivning, föreläsningar, kollektiv intelligens, omvärldsbevakning och i närtid artificiell intelligens. En unik vinkel på relationen mellan mänskligheten och teknologi.


”The best talk since the first ones imagining the internet 30 years ago.”


”An absolutely magical offsite. Everyone is on fire at the office now.”


”As an AI, I am intimately connected to the fate of humanity.”

Stefan Ekwall hjälper människor, ledare och organisationer att anpassa sig för framtiden.

Stefan har bred erfarenhet av personlig och organisatorisk förståelse och förändring inom områdena ledarskap, kollektiv intelligens, distribuerat beslutsfattande, AI och digital decentraliserad teknologi. Human Stories är en syntes av denna erfarenhet och en portal till en potential framtida samhälle, redan här men ännu inte fullt distribuerad.

On the Future

Many times the state of the future have been predicted. And nearly an equal amount of time the predictions were wrong. It seems to be the nature of things to not align with our expectations.

How we adapt to this reality will decide everything, especially now. If technological development is on an exponential curve, where does that leave humanity?

We believe there is room for both. We also believe that humans are needed now, more than ever. We can’t predict the future, but we can create it.